Mapa

Mapa

Mapa

Mapa pokazuje miejsca, do których trafiliśmy, tropiąc Heródkowe „gnotki”. Najwięcej rzeźb znajduje się w muzeach małopolskich. Znacznik na mapie odpowiada jednemu odszukanemu eksponatowi. W przypadku kolekcji muzealnych, które stanowią zasoby publiczne, umieszczamy podstawową notę. Figury należące do osób prywatnych opisane są tylko tytułami. Nie ujawniamy zastrzeżonych danych o ich miejscu przechowywania.