Bibliografia

Bibliografia

Bibliografia

Tropiąc rozproszone rzeźby Heródka, zbieramy także informacje o publikacjach poświęconych Artyście. Zapraszamy do bazy bibliograficznej, gdzie wydzieliliśmy artykuły, filmy i wystawy. Baza jest w bieżącej rozbudowie. Uzupełniana o nowe pozycje pokazuje, jak liczny jest krąg autorów i osób, dla których spotkanie ze sztuką rzeźbiarza z Lipnicy Wielkiej stało się inspirujących doświadczeniem.

A.D.MZdobnictwo drzewne na Podhalu, “Tygodnik Powszechny”, Rok XXI, 27 września 1967, Nr 39 ( 974), s. 2.

Benedyktowicz Danuta, Benedyktowicz Zbigniew, Dom w tradycji ludowej, Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1992, s. 166-171.

Biela Emil, Człowiecze ślady w drewnie, Tygodnik Kulturalny, 1969, nr 6, s. 12.

Bik Katarzyna, Figury krwią malowane, „Art&Business”, nr 10/2007(204), s. 40-42.

Bujak Jan, Herodek z Lipnicy Wielkiej, „Przekrój”, nr 1154, 1967 r., s. 5-6.

Bujak Jan, Film o góralskich artystach, Wierchy, R. XXXX, t. 78, Kraków 1972, s. 299-301.

Ceklarz Katarzyna Heródek, Monografia Muzeum im. Władysława Orkana, Oficyna Wydawnicza ‘Wierchy’, Rabka 2010 r., s. 211-215.

Ceklarz Katarzyna, Orawski odmieniec, „Tatry” Kwartalnik Tatrzańskiego Parku Narodowego, nr 3(45), 2013, s. 106-108.

Ceklarz Katarzyna, Transgeniczny trakt tradycji

Czubernatowa Wanda, Heródek, [w:] Wiersze wybrane, 1995, s.11

Darowski Jerzy, Dla ścisłości, „Tygodnik Powszechny”, 2 lipca 1967, s. 3.

Darowski Jerzy, Heródek, „Polska Sztuka Ludowa”, 1968, nr 1-2, s. 80-82.

Flach Jolanta, Orawski Nikifor, „Tygodnik Podhalański”, nr 14-15/2009, s. 55.

Flach Jolanta, Rajski świat, „Tygodnik Podhalański”, nr 44/2012, s (?).

Flach Jolanta (jof), Internetowy Heródek, „Tygodnik Podhalański”, nr 26/2016, s. 21.

Flach Jolanta, Heródkowe janioły, Tygodnik Podhalański, nr 50/2017, s.(?)

Fudala Jan, Heródkowe żywobycie, [w:] Orawiana, Kraków 1996, s. 40.

Grabowski Józef, Dawny artysta ludowy, Warszawa 1976, s. 145-151.

Graff Grzegorz, Twórcy ludowi i nieprofesjonalni spod Babiej Góry, Kalendarz 2005, Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, s.44. 

Graff Grzegorz, Heródek. Światy nieodległe, [w:] „Przejścia i powroty/Passage et repassage. Kolekcja Muzeum Etnograficznego w Krakowie”, katalog wystawy pod red. Małgorzaty Szczurek, Kraków 2010, s. 164-177.

Graff Grzegorz, Zmartwychwstały, herodek.pl , Kraków 2016.

Graff Grzegorz, Film krótkometrażowy Romana Reinfussa, herodek.pl, Kraków 2016.

Graff Grzegorz, Zdjęcia prof. Romana Reinfussa w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, herodek.pl, Kraków 2016.

Graff Grzegorz, Autograf Karola Wójciaka “Heródka, herodek.pl, Kraków 2016.

Graff Grzegorz, Jerzy Darowski – odkrywca Heródka, herodek.pl, Kraków 2017.

Graff Grzegorz, Gdzie można zobaczyć rzeźby Heródka, herodek.pl, Kraków 2017.

Groborz-Mazanek Żaneta, Pakt z aniołem. Tematyka anielska w tzw. sztuce masowej i naiwnej, “Topos”, dwumiesięcznik literacki, nr 1-2 (74-75), Rok XII 2004

Groborz-Mazanek Żaneta, Sztuka bez granic z kolekcji Leszka Macaka, Bielsko-Biała 2008, s. 9-10.

Groborz-Mazanek Żaneta, Od sztuki ludowej do art brut. Kolekcjonerskie pasje Leszka Macaka, “Gościniec sztuki”, nr 1/16 Rok XV, Płock 2011, s. 136-137.

Groborz-Mazanek Żaneta, Fenomen twórczości Karola Wójciaka “Heródka” (Herodka), Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowo-Naukowa z cyklu Psychiatria i Sztuka – “Światy równoległe”, Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka, Kraków 2012 [materiał nieopublikowany].

Groborz-Mazanek Żaneta, Drogi kształtowania się korpusu l’art brut w obrębie kolekcji sztuki naiwnej. Z doświadczeń kolekcjonera, Leszek Macak (Kraków), Międzynarodowa Konferencja Poświęcona nurtowi Art Brut “Art brut – między sztuką a terapią”, Poznań 15-16.04.2010r.

Groborz-Mazanek Żaneta, Interpretacja wybranych dzieł Adama Dembińskiego i Karola Wójciaka “Heródka” w świetle jungowskiej psychologii analitycznej i filozofii sztuki, Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowo-Naukowa z cyklu Psychiatria i Sztuka – “Kształty tajemnicy”, Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka, Kraków 2015 [materiał nieopublikowany].

Groborz-Mazanek Żaneta, Oko w oko z Heródkiem I. Fenomen twórczości Heródka – Karola Wójciaka, herodek.pl Kraków 2016.

Groborz-Mazanek Żaneta, Oko w oko z Heródkiem II. Perspektywa jungowska, herodek.pl, Kraków 2017.

Habina Andrzej, Pokaz unikatowego filmu “Dziwni artyści po obu stronach Babiej Góry”, GóralINFO.PL, Nr 114, 24.8. 2017, str.9.

Jackowski Aleksander, Pogranicze sztuki naiwnej i ludowej, “Polska Sztuka Ludowa” XXII, 1968, nr 1-2, s. 35-60 (s. 53-54), (s. 56).

Jackowski Aleksander, Film, czyli opowieść najprawdziwsza, „Polska Sztuka Ludowa”, 1972, nr 1,  s. 22, 25.

Jackowski Aleksander, Sztuka ludowa, relikt czy wartość żywa, Polska Sztuka Ludowa, R XXIX nr 3, 1975, s. 146 – 147.

Jackowski Aleksander, Sztuka naiwnych,  Polska Sztuka Ludowa,  R. 36, 1982, nr 1-4, s. 13-22.

Jackowski Aleksander, Talent, pasja, intuicja, Okręgowe Muzeum w Radomiu, Radom 1985, biogram Karola Wójciaka Heródka jako “Wójcik”, s. bez pag.

Jackowski Aleksander, Być artystą, [w:] „Sztuka polska po 1945 roku”, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, PWN Warszawa 1987, s. 366-368.

Jackowski Aleksander, Pochwała intuicji, Polska Sztuka Ludowa, Rok XLIV, Nr 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990, s. 31-36.

Jackowski Aleksander, Sztuka zwana naiwną. Zarys encyklopedyczny twórczości w Polsce, Krupski i S-ka, 1995, s.68-69.

Jackowski Aleksander, And The Meek Shall Inherit The Earth… Aleksander Jackowski tells The Moving Stories About Poland’s Leading Folk Carves, Raw Vision Magazine #20 Fall 1997, s. 26-29.

Jackowski Aleksander, O sztuce różnie nazywanej, „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty”, 1997, nr 1-2, s. 195.

Jackowski Aleksander, Polska sztuka ludowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 56, 70.

Jackowski Aleksander,  Poza modami, poza czasem, publikacja towarzysząca wystawie z kolekcji Leszka Macaka “SZTUKA BEZ GRANIC Od sztuki ludowej do art brut”, Wyd. Regionalny Ośrodek Kultury Bielsko-Biała 2008, s.6

Janas Tomasz, O biesiadach i szaleńcach (Folk a sprawa polska), “Pismo Folkowe”.

Jagła Jan Kanty , Może i dla ‘Herodka’ wzejdzie kiedyś ‘Przekrojowa gwiazda’  , Turystyczna Agencja Prasowa” Biuletyn GKKFIT, Nr 26 (461), Agencja Wydawnicza “Ruch”, 27 czerwca 1966, s.13.

Jagła Jan Kanty, Spotkanie z Heródkiem, Nowe Podhale, Nr 5, 4 lutego 1993, s.10  

Janicka-Krzywda Urszula, praca zbiorowa Kultura ludowa górali orawskich, Grzegorz Graff  ‘Rzemiosło i sztuka ludowa’, Biblioteka Górska Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, Tom 15, Kraków 2011, s. 198-199

Jończyk Leon, (L.J.), Herodek w szpitalu, „Dziennik Polski”, Rok XXV, Nr 206 (7942), Kraków, sobota 30 sierpnia 1969 r., dodatek “Dziennik Karpacki. Nowy Targ – Zakopane – Sucha – Żywiec”, s. 6.

Jończyk Leon , Heródek, „Żivot” 11, 1969.

Jończyk Leon, Pamięci Heródka, „Dziennik Polski”, Rok XXV, Nr 214 (7950), Kraków, wtorek 9 września 1969 r., dodatek “Dziennik Karpacki. Nowy Targ – Zakopane – Sucha – Żywiec”, s. 6.

Kachel Katarzyna, Oto opowieść o Heródku z Lipnicy. Człowieku, którego wybrały anioły, „Dziennik Polski”, 24 grudnia 2015, C 08.

Kantor Ryszard, Karol Wójciak-Herodek. Kilka uwag o recepcji jego twórczości w rodzinnej wsi, ZNUJ Prace Etnograficzne, z. 11, red. J. Klimaszewska, Warszawa-Kraków 1978, s. 63-75.

Karkoszka Janina, Jako Heródek poseł do nieba, Gminne Nowiny Nr 1 (821)/2017, s.22.

Klamerus Julian, Heródkowa pastorałka, Tatry TPN, zima 2007, s. 102-103.

Kłobuszowska Bożena, Karol Wójciak Heródek. Portret ludowego artysty, „Polska Sztuka Ludowa”, 1972, nr 4, s. 207-214.

Kokot Krzysztof, Heródek, I nagroda w XXIX edycji konkursu literackiego im. P. Borowego, Jabłonka 2008, [w:] Piyknoś Orawo Antologia poezji o Orawie 2013, s. 88.

Kostrzewa-Smreczak Magdalena, Heródkowi święci, II nagroda w XXXIV edycji  konkursu literackiego im. P. Borowego, Jabłonka 2013, [utwór niepublikowany drukiem], wiersz udostępniony za zgodą autorki (1.12.2013)  na https://www.facebook.com/NieudanyKrewniak/?fref=ts

Kowalczyk Emil, Środowiskowe funkcje literatury regionalnej na przykładzie Polskiej Orawy, praca doktorska, Wydział Filologiczno-Historyczny, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kraków, rok 1980, s.85.

Kowalczyk Emil, Emil Kowalczyk o sobie, “Dunajec”, nr 22, 28 maja 1989, s.4.

Kowalczyk Emil, Heródek, [w:]  Napij się orawskiego ciepła, Oficyna Podhalańska, Kraków 1991, s.83.

Kowalczyk Emil, Karol Wójciak-Heródek, [w:] Z cyklu lipniczanie, “Gminne Nowiny”, 2 lipca 1995, Nr 27(79), s.4.

Kowalczyk Karolina, Spektakl “Nieudany krewniak” o życiu “Heródka”, Podhalański Serwis Informacyjny WATRA, 1 listopada 2012

Kowalczyk Marcin , Karol Wójciak Heródek-Orawski Nikifor, „Orawa” TPO, Wyd. Księgarnia Akademicka Kraków, Rok XI, 1999, Nr 37, s. 231-234.

Kowalczyk Marcin, Współczesna twórczość ludowa na polskiej Orawie, red. J. M. Roszkowski, Rocznik Orawski t. 5, Muzeum-Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, 2004, s.73.

Kozioł Andrzej, “Wieści”, 1968, nr 48, s.6.

Kroh Antoni, Współczesna rzeźba ludowa Karpat Polskich, Wrocław [i in.] 1979, s. 43.

Kroh Antoni, Wesołego Alleluja Polsko Ludowa, Warszawa 2014, s. 107-112.

Kubacka Maja, Heródek pod Baranami i inne krakowskie tropy Karola Wójciaka z Lipnicy Wielkiej na Orawie, Miesięcznik Kraków, Nr 10 (156), Październik 2017, s. 72-76.

Kubacka Maja, Nasz Heródek lipnicki – posiad teatralny, dramat, Kraków/Lipnica Wielka na Orawie 2017 [utwór niepublikowany drukiem].

Kulikowska Katarzyna, Twórcy ludowi w fotografii, materiały konferencyjne, Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku, 2005, brak numeracji stron.

Kunczyńska-Iracka, Sztuka ludowa w XXX-leciu PRL, Polska Sztuka Ludowa, 1975, nr 3, s.18

Malatyńska-Stankiewicz Agnieszka , Prymitywna, czyli prosta, robiona z serca, Dziennik Polski, Kraków Małopolska, Nr 153 (20 685), ROK LXVIII, 03-07-12, s. 10A.

Malatyńska-Stankiewicz Agnieszka, Heródek i jego ożywione rzeźby, Dziennik Polski, Kraków Małopolska, NR 244 (20 776), ROK LXVIII, 18-10-12,  s. 03C.

Mazur Renata, Wojciecha Siemiona zbiory sztuki ludowej, “Rocznik mazowiecki 22”, 2010, s. , 159, 161.

Migdał Jadwiga, Noty o artystach, [w:] publikacja towarzysząca wystawie z kolekcji Leszka Macaka SZTUKA BEZ GRANIC Od sztuki ludowej do art brut, Wyd. Regionalny Ośrodek Kultury Bielsko-Biała 2008, s. 83

Mosur Przemysław, Historia orawskiego Nikifora, “Niedziela” dodatek Małopolska, rr 40, 5.10.2014, s. VI.

Mroczek Janusz, Heródkowe muzykowanie, „Polska Sztuka Ludowa”, 1972 nr 4, s. 215-222.

Nurek Grzegorz, Heródek, zapomniany orawski Nikifor. Chcą go przypomnieć, „Gazeta Wyborcza”, 11.06.2016

Nurek Grzegorz , Gniotki rzeźbił do soboty*, „Gazeta Wyborcza”, Kraków-Kultura 11-2 czerwca 2016, s.6 [*winno być: gnotki]

Pastwa Eugeniusz, Karol Wojciak, ps. Heródek, http://herodek.pl/2016/11/16/karol-wojciak-p-herodek/, herodek.pl, Kraków 2016

Pilchowa Jadwiga, Rzeźbiarz Heródek w oczach odkrywców i znawców oraz przyjaciół, „Rocznik Babiogórski”, 2000, t. 2, s. 177-184.

Piwocki Ksawery, Dziwny świat współczesnych prymitywów, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987, s. 27

Pokropek Marian, Męka i Zmartwychwstanie Pańskie, [w:] informator wystawy, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Płock 2000, okładka Chrystus Zmartwychwstały, Karol Wójciak “Heródek” z kolekcji Leszka Macaka,  s. 4.

Pokropek Marian, Zespół “Heródki” z Lipnicy Wielkiej, baza danych o laureatach Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” z lat 1974-2014,

Remiszewski Ryszard M., Orawa w brązie zastygła, nakładem własnym ks. Władysława Pilarczyka, Księgarnia Akademicka Kraków 2006, s. 10-11, 40

Romanow-Kujawa Marta, Kolekcja współczesnej plastyki nieprofesjonalnej w zbiorach Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, Studia Lednickie IX, Lednica 2008, s. 280.

Rożnowska Krystyna, Można oszaleć. Osobliwy świat szpitala psychiatrycznego, WAM 2017, s. 218, ilustracja czarno-biała obrazu Władysława Wałęgi: Portret dr Andrzeja Kowala, z motywem rzeźby Karola Wójciaka Heródka “Chrystus Zmartwychwstały”.

Rudziński Łukasz, “Nieudany krewniak”, Trójmiasto.pl [w:] program festiwalu X Jubileuszowe Wałbrzyskie Fanaberie Teatralne, program festiwalu, Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, Wałbrzych 2012, jako pozycja “20”, “Nieudany krewniak”.

Rutkowski Maciej, oprac. Wójciak “Heródek” Karol (1892-1971) rzeźba, fot. Łukasz Sowiński, Orawscy twórcy, strona poświęcona orawskim twórcom.

Rząsa Marcin, Element zazdrości,http://herodek.pl/2017/12/29/element-zazdrosci-marcin-rzasa-o-herodku-tworczosci-wlasnej-sztuce-i-etnografii/, Zakopane/Kraków 2017

Siwiec-Kaczmarczyk Anna, Dziwni artyści po obu stronach Babiej Góry, praca magisterska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Artystyczny w Cieszynie, Wydział Malarstwo, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,  Cieszyn 2006.

Spychaj-Kubacka Maja, Nieudany krewniak- na podstawie życia i twórczości Karola Wójciaka “Heródka” z Lipnicy Wielkiej na Orawie, dramat, Kraków/Lipnica Wielka na Orawie 2012 [utwór niepublikowany drukiem].

Spychaj-Kubacka Maja, tekst katalogu wystawy [w:] Marzenie orawskiego Nikifora, Gmina Lipnica Wielka, Lipnica Wielka na Orawie 2014.

Spychaj-Kubacka Maja, Marzenie orawskiego Nikifora,” Podhale24pl” (dostęp 04.09.2014).

Spychaj-Kubacka Maja, Stworzyciel z Orawy, wiersz – laureat III miejsca w XXXVII Konkursie Literackim im. Piotra Borowego 2016, w kategorii poezja w języku literackim, [utwór niepublikowany].

Spychaj-Kubacka Maja, Novy mit. Heródek, herodek.pl, Kraków 2016.

Spychaj-Kubacka Maja, Konkurent Nikifora, herodek.pl, Kraków 2016.

Spychaj-Kubacka Maja, Heródek wraca, herodek.pl, Kraków 2016.

Spychaj-Kubacka Maja, Wycieczka do Heródka, herodek.pl, Kraków 2017.

Spychaj-Kubacka Maja, Nasz Heródek lipnicki – posiad teatralny. O projekcie. O spektaklu. http://herodek.pl/2018/08/17/nasz-herodek-lipnicki-posiad-teatralny/ Kraków 2018

STOG Stowarzyszenie, Heródek w Krakowie, herodek.pl, Kraków 2017.

Szczepańska – Krasoń Anna, Z Orawy w świat…” – analiza ankiety skierowanej do uczniów z Lipnicy Małej i Lipnicy – Przywarówki http://herodek.pl/2017/12/28/z-orawy-w-swiat-analiza-ankiety-skierowanej-do-uczniow-z-lipnicy-malej-i-lipnicy-przywarowki/ , Kraków 2017

Szkaradzińska Beata, Prymitywista Heródek, Kultura i folklor, Podhale Region, 3 października 2012, 

Szkaradzińska Beata, “Heródek” wielkolipnicki “Nikifor”, Podhale Region, 5 września 2014.

Top, Karol Wójciak i Muzeum w Rabce, Przekrój, Nr 1165, 4.VI. 1967, s. 7.

Tygodnik Tempo, Konkurent Nikifora, nr 26/992, 27.06.1966, (autor nieznany), Kraków, s. 3.

Urbańska Magdalena, Ja nie chcę do mauzoleum, „Spectrum”, nr 04/2012, s. 40-42.

Urbańska Magdalena, Nie jestem słitaśna, „FUSS”, nr 7/2014, s. 50-59.

Urbańska Magdalena, Heródek redivivus, “Fabularie”, Nr 2(17)2018, ISSN 2300-7281, s.8-10.

Węgrzyn Elżbieta, Wielkie święto teatru w Wałbrzychu, “Panorama Wałbrzyska”, Nr wyd. 46, 13 listopada 2012, s. 15.

Wójtowicz Małgorzata, Stereotyp “szaleńca” w polskiej kulturze typu ludowego, promotor prof. dr hab. Swietłana Czerwonnaja Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych, Katedra Etnologii, Toruń 2006, s. 76.

Wójtowicz Małgorzata , Miejsce szaleńca w rzeczywistości wsi polskiej XIX i XX wieku, [w:] Do Torunia kupić kunia, w 60 rocznicę założenia Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, red. Hubert Czachowski i Adrian Mianecki, PTL/o.Toruń, Toruń 2008, s. 225

Wójtowicz – Wierzbicka Małgorzata, Heródek-orawski Nikifor, katalog wystawy, oprac. graf. Natalia Klęsk, Muzeum im. W. Orkana, Rabka Zdrój 26-06-2014

Wróblewska Danuta, Sztuka inna, katalog wystawy Galeria STUDIO Centrum Sztuki STUDIO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza Warszawa PKiN, 31-01-2005, katalog bez stronicowy w formie rozkładówki.

Zaczyński Aleksander, Rzeźbiarz “Janiołów”, “Tygodnik Powszechny”, Rok XXI, 3 września 1967, nr 36 (971), s.3.

Zięba Zbigniew, To co, może wybierzemy się do teatru?, oficjalna strona Parafii pw. św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej, Lipnica Wielka na Orawie, 28-10-2012

Zięba Zbigniew, Halo! Studenci lipniccy!, http://www.parafia-lipnicawielka.pl/index.php?q=55&id_akt=203&page=2&id_kategoria=4

Zięba Zbigniew, Po uczczeniu rocznicy śmierci Heródka, oficjalna strona Parafii pw. św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej, Lipnica Wielka na Orawie, 27-08-2013

Zięba Zbigniew, Karol Wójciak Heródek zmarł blisko 45 lat temu, oficjalna strona Parafii pw. św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej, Lipnica Wielka na Orawie, 19-08-2014.

Zięba Zbigniew, Spełnione marzenia Heródka-orawskiego Nikifora, oficjalna strona Parafii pw. św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej, Lipnica Wielka na Orawie, 2014

Żądło Paulina, Kolekcjonerstwo art brut i sztuki ludowej na przykładzie działalności Leszka Macaka, praca magisterska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Sztuki UP, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Kraków 2016, s. 36-37, 68, 76, 92, 98, 100.

———————————————————————————————————————

PRACE ZBIOROWE

[Dziesiąte] X Jubileuszowe Wałbrzyskie Fanaberie Teatralne, program festiwalu, Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, Wałbrzych 2012, jako pozycja “20”, “Nieudany krewniak”.

Gorzki smak (The Bitter Taste) Art Brut – Badania – kolekcje – wystawy w Polsce na przełomie XX/XXI wieku, autorzy tekstów: Grażyna Borowik, Joanna Kalinowska, Andrzej Kwasiborski, Anna Mazur, Alicja Mironiuk-Nikolska, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, publikacja towarzysząca wystawie  “Szara strefa sztuki. Polscy twórcy art brut”, Warszawa 2016, s. 106-107.

Lipnica Wielka na Orawie na przestrzeni dziejów, teksty: Krzysztof Wziątek, Łukasz Klozyk, Zbigniew Zięba, Wyd. Grafikon&Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej, Lipnica Wielka 2012, s. 119.

Nieobjęta ziemia, katalog wystawy, praca zbiorowa pod redakcją Doroty Majkowskiej-Szajer, Teksty: Grzegorz Graff, Dorota Majkowska-Szajer, Grażyna Mosio, Beata Skoczeń-Marchewka, Wyd. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Kraków 2015, s. 50-51.

Polska Sztuka Ludowa, 1968, nr 1/2, s. 80-82

Polska sztuka ludowa, Zawistowicz Kazimiera-Adamska, Łódzkie Zeszyty Etnograficzne XVIII 1976, [zob. obwoluta papierowa, proj. Jadwiga Jarnuszkiewicz, Janiołek, Karol Wójciak, “Heródek”, prawdop. z kolekcji PME Warszawa].

Przejścia i powroty. W stulecie Muzeum Etnograficznego w Krakowie, przewodnik po  wystawie, teksty: Grzegorz Graff, Barbara Kożuch, Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli w Krakowie 2011, s. 13-14.

Strażnicy nieba i ziemi, katalog wystawy Anioły z kolekcji Leszka Macaka, teksty katalogu: Barbara Golden-Golda, Małgorzata Słonka, Wyd. Regionalny Ośrodek Kultury Bielsko-Biała 2013, okładka anioły Stanisława Miki i Heródka, s. 9.

Sztuka bez granic. Od sztuki ludowej do art brut, publikacja towarzysząca wystawie z kolekcji Leszka Macaka, teksty: Aleksander Jackowski, Żaneta Groborz-Mazanek, Jadwiga Migdał, Wyd. Regionalny Ośrodek Kultury Bielsko-Biała 2008, Chrystus Zmartwychwstały Karol Wójciak “Heródek”,  s. 49.

Sztuka ludowa w 30-leciu PRL, katalog wystawy, tekst katalogu Jackowski Aleksander, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Warszawa 1975.

Talent, pasja i intuicja. Polska sztuka nieprofesjonalna 1945-2005, publikacja towarzysząca wystawie “Talent, pasja i intuicja II”, Muzeum Okręgowe im. J. Malczewskiego w Radomiu, teksty: Jadwiga Migdał, Zbigniew Wolanin, Adam Zieleziński, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Radom 2005, s. 7, 58 [ilustracja Wójciak Karol “Heródek”, Chrystus Zmartwychwstały], 91 [nota].

Triumf Maryi, katalog wystawy z kolekcji Leszka Macaka, teksty katalogu: Tadeusz Rakoczy, Barbara Golda-Golden, Wyd. Regionalny Ośrodek Kultury Bielsko-Biała 2012, s. 15 [ilustracja Karol Wójciak “Heródek”, Matka Boska z Dzieciątkiem], s. 17 [wykaz eksponatów].

Wystawa sztuki ludowej Podhala w okresie 25-lecia PRL, katalog wystawy wg scenariusza Heleny Średniawy i Eugeniusza Rodzika, Zakopane 1969, s. 72.

———————————————————————————————————————

INNE ŹRÓDŁA INTERNET:

http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1222104.html

Dziennik Teatralny, Od brzydoty do fascynacji, 21 maja 2012.

Etnosystem, Artysta- Prymitywista, czy pastuch-rzeźbiarz?, 19 marca 2012.

http://krakowskawitrynafotograficzna.blogspot.com/2012_07_01_archive.html

Gmina Lipnica Wielka “Podtrzymać pamięć o Heródku”

Kurier Orawski, Spełnione marzenie Heródka, 5 września 2015.

Kurier Orawski, Orawski Nikifor w Rabce Zdroju, 11 lipca 2014.

Kurier Orawski Startuje licznik gnotków orawskiego Nikifora

Kurier Orawski Lipnicki artysta z lat 60 w filmowym dokumencie

Kurier Orawski Podtrzymana pamięć o Heródku

Kurier Orawski Nasz Heródek lipnicki

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Marzenie Karola Wójciaka Heródka.

Orawskie Centrum Kultury, Muzyka, Instrumenty

Podhale24, Rajski świat Heródka

Poezja Polska, serwis internetowy, Heródek

Psychiatria i Sztuka, Nieudany krewniak, oficjalna strona stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka.

Rabka-Zdrój Oficjalna Strona Internetowa Miasta, Heródek – orawski Nikifor, 28-06-2014.

 Stowarzyszenie Rozwoju Orawy  Nasz Heródek lipnicki – od projektu do spektaklu.

———————————————————————————————————————

REPORTAŻ

Mazurkiewicz Konrad, Karol Wójciak zwany Heródkiem,  Radio PRYZMAT – Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży Kraków 2015, nagroda Jury XXXV MAŁOPOLSKIEGO FESTIWALU ARTYSTYCZNEGO MŁODZIEŻY w kategorii ‘dziennikarstwo radiowe’, Kraków 2015, obecnie w Archiwach Muzeum Etnograficznego, Kraków [materiał został zrealizowany w Krakowie i Lipnicy Wielkiej na Orawie. Udział wzięli: Maja Spychaj-Kubacka, Jan Smreczak, Zespół “Orawianie” im. Heródka w Lipnicy Wielkiej na Orawie].

 

——————————————————————————————————————–

Film dokumentalny: Dziwni artyści po obu stronach Babiej Góry, scen. i reż. Mirosława Marcinkiewicz, Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi, 1970 r., film ukazujący Karola Wójciaka „Heródka” oraz Dorotę Lampart “malarkę snów”  z Zawoi. Konsultacja i komentarz J. Bujak, współpraca B. Kłobuszowska, A. Nawrocki.

Film krótkometrażowy Romana Reinfussa, Heródek (1892-1969), Lipnica Wielka, 1969 r. Archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie (digitalizacja M.Długosz i A. Kazanecki, 2009 r.).

Film fabularny – telewizyjny, Fernando i humaniści,  scen. i reż. Stanisław Kokesz, Studio Małych Form Filmowych SE-MA-FOR, rok prod. 1973,  na podst. pomysłu Antoniego Kroha, film czarno-biały, akcja została umiejscowiona w plenerach górskich (okolice: Stary Sącz, Moszczenica, Rytro). Tematem filmu jest odkrycie biednego ludowego rzeźbiarza – Ferdynanda i toczący się wokół jego odkrycia spór.

Film publicystyczny – telewizyjny, Folklor żywy, scen. Antoni Kroh, Grzegorz Dubowski, reż. Grzegorz Dubowski, TVP PR I, rok prod. 1968, udział wzięli Anna Miciańska i Antoni Kroh, film ukazujący wybranych twórców regionu Podhala, m.in. Andrzeja Gombosa z Jurgowa, Bronisława Marculka z Zęba, Jędrzeja Opacian Kubina z Ratułowa, Karola Wójciaka z Lipnicy Wielkiej na Orawie, Wojciecha Blaszaka z Chochołowa. W tygodniku społeczno-kulturalnym “Widnokrąg”, Nr 19, 1968, s. 7, znajdujemy: “(…) aby już pozostać przy publicystyce telewizyjnej, wspomnę, że Grzegorz Dubowski pokusił się o syntetyczny obraz folkloru podhalańskiego. Jego “Folklor żywy” – musiał tytułem swoim napsuć krwi przeciwnikom mieszania do folkloru sztuki ludowej, którą Dubowski szczególnie wyeksponował! Moim zaś skromnym zdaniem – miał rację, nie sposób bowiem oddzielić od obyczaju tego, co z obyczaju wypływa, bądź ten obyczaj tworzy. Jeszcze raz więc podziwialiśmy piękne hafty orawskie, które stary kowal przenosi w ciężki metal i wycinając te dziurkowane zawiłości w żelazie, dumnie powiada, że przydaje przedmiotom codziennego użytku duszę”. Autor podpisany jako Krystyna.  Źródło: Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa.  

Film Heródek – Orawski Nikifor, Katarzyna Szczęśniak, Aleksander Hordziej, Małgorzata, Wójtowicz- Wierzbicka dla Muzeum im. W. Orkana w Rabce- Zdrój, Rabka-Zdrój 2014,  film towarzyszący wystawie o tym samym tytule, prezentowanej w Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju od 26 czerwca do 30 sierpnia 2014. Film wyróżniony włączeniem do pokazu festiwalowego 9 edycji Festiwalu Filmów i Form The One Minutes”, Gdańsk 2014 Heródek – Orawski Nikifor, Youtube, 6.08.2014;

Powiązania:

Film: Zaproszenie do wnętrza/Einladung zur Besichtigung scen., reż. Andrzej Wajda, prod. Polska/ RFN, rok prod. 1978, czas trwania: 55 min. Bohaterem filmu jest Ludwig Zimmer, kontrowersyjny kolekcjoner polskiej sztuki nieprofesjonalnej, właściciel zbioru liczącego kilka tysięcy dzieł. Film rozpoczyna kadr uchylających się drzwi domu Zimmerera. Widz zaproszony do wnętrza, oprowadzany przez gospodarza, rozpoczyna fascynującą podróż od piwnic po strych wypełnionych gromadzonymi od lat dziełami artystów i ich życiowych historii. Poznajemy również historię samego Zimmrera; jego przyjazdu do Polski, pracy korespondenta dla mediów niemieckich i pasji zbieracza stopniowo zagarniającej każdy kąt domu i jego życia. Kolekcja Zimmerera okazuje się nie tylko tyglem obrazów, rzeźb, grafik, rysunków, ale i swoistym panopticum życiorysów – najczęściej dramatycznych – ich autorów. Budowanie kolekcji ma też bardzo silne wątki społeczno-filozoficzne. Kolekcjoner, m. in. mówi otwarcie, że przybliżenie się do polskiej sztuki ludowej, naiwnej i art Brut dało mu najgłębszy rodzaj wiedzy o Polsce. W 33:08-33:10 minucie filmu, na klatce schodowej domu widoczna podwieszona w narożniku rzeźba Karola Wójciaka Heródka, prawdopodobnie niebieski „Anioł”. Ludwig Zimmerer zmarł w 1987 roku. Ze względu na zawiłości prawne dotyczące kolekcji, przeprowadzenie kwerendy i ustalenie, ile Heródka znajdowało się w zbiorach Zimmerera są niemożliwe. Od 2009 roku część kolekcji znajduje się w zbiorach Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i mam status depozytu. W antologii twórców innych Aleksandra Jackowskiego “Sztuka zwana naiwną”, w rozdziale dotyczącym Karola Wójciaka, widnieje fotografia rzeźby “Matka Boska z Dzieciątkiem”, opisana jako pochodząca ze zbiorów Ludwiga Zimmerera.

WYSTAWY [lista w edycji]

XX wiek

WYSTAWY INDYWIDUALNE

1.  Wystawa [brak tytułu], Krakowski Dom Kultury „Pod Baranami”[?] , rok ? – [brak danych]

2. “Heródek”, Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce Zdrój, Rabka-Zdrój 1991

3. “Heródek wśród nas” – zbiory własne i kolekcje prywatne, Orawski Park Etnograficzny, Chata Dziurczaka, ekspozycja okolicznościowa w ramach Święta Pasterskiego, Zubrzyca Górna 1994

WYSTAWY ZBIOROWE

1. Wystawa sztuki ludowej [brak tytułu], Dom Kultury ?, Nowy Targ 1966 ? [brak danych]

2. “Wystawa sztuki ludowej Podhala w okresie 25-lecia PRL”, Muzeum Tatrzańskie im. Dra. Tytusa Chałubińskiego, Ministerstwo Kultury i Sztuki,
Zakopane 1969 r.

3. “Sztuka Ludowa w XXX-leciu PRL”, Państwowe Muzeum Etnograficzne,  Warszawa 1975

4. “Polska sztuka nieprofesjonalna ze zbiorów Ludwiga Zimmerera”, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, 1977; RFN, 1979-1981 : Kilonia, Hamburg, Brema, Hanower, Cloppenburg, Essen, Getynga.

5. “Talent, pasja, intuicja”, Muzeum Okręgowe  im. J. Malczewskiego w Radomiu, Radom 1985

?  I Wystawa Polskiej Sztuki Nieprofesjonalnej we Lwowie,  współorganizator Muzeum Okręgowe i. J. Malczewskiego w Radomiu, Lwów 1988 r. – [w weryfikacji].

6. “Twórczość naiwna? Prymitywna? Inna”, Miejski Ośrodek Kultury, Nowy Targ 1981

7. “III Festiwal “L ‘art et Dechirure – Rouen. Międzynarodowy Tydzień Kultury Polskiej w Rouen, Tydzień polski w Rouen, Rouen 1992

8. „Sztuka „naiwna i art brut. Heródek, Kostur, Krzystyniak, Nikifor, Sutor, Wnękowa”, Ratusz, Nowy Targ 5.02. -5.03. 1993

9. “Męczeństwo, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa w sztuce ludowej”, Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdrój Rabka -Zdrój 1993(4)?

10. “Samotne wyspy wyobraźni”, Szpital Specjalistyczny im. dra J. Babińskiego, Ministerstwo Kultury, Kraków-Kobierzyn 1994

11. “Krocząc drogami aniołów. Anioły w sztuce i tradycji judeochrześcijańskiej”, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, 1998 r.

12. “Kultura Ludowa Podhala”, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych, Szydłowiec  2.IV. – 18. 11. 1998 r. 

13. “Drewno”, Galeria Antoniego Rząsy, Zakopane 199? 

14. “Grób Pana Jezusa”, Galeria “Krypta u Pijarów”, Kraków 2000 [?]

15. ” Męka i zmartwychwstanie Pańskie”, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Płock 2000

XXI wiek

WYSTAWY INDYWIDUALNE

 1. “Rajski świat Heródka- w 120 rocznicę urodzin artysty”, Muzeum Orawski Park Etnograficzny, Zubrzyca Górna 2012

2. “Heródek- orawski Nikifor”, Muzeum im. W Orkana w Rabce-Zdrój, Rabka-Zdrój 2014

3. „Marzenie orawskiego Nikifora” – w 45 rocznicę śmierci artysty, Muzeum im. W Orkana w Rabce-Zdrój, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli Kraków, Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej na Orawie. Parafia pw. św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej, OSP w Lipnicy Wielkiej, Maja Kubacka Kraków, †Krystyna Osika Lipnica Wielka na Orawie, Albin Stechura Kiczory, Lipnica Wielka na Orawie 2014

WYSTAWY ZBIOROWE

1. “Polska sztuka nieprofesjonalna ze zbiorów Ludwiga Zimmerera”, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, 1977; RFN, 1979-1981 : Kilonia, Hamburg, Brema, Hanower, Cloppenburg, Essen, Getynga;
[w towarzyszącym wystawie booklecie autorstwa L. Zimmerera “Aus der Kunst des polnischen Volkes. Stucke der Sammlung Ludwig Zimmerer in Warschau” zamieszczona jest czarno-biała fotografia płaskorzeźby “Matka Boska z Dzieciątkiem”, natomiast w towarzyszącej wystawom powielanej informacji pod takim samym tytułem zamieszczona jest obszerna biografia Heródka i charakterystyka jego rzeźb].

2. “Angel and Oder Aliance”, American Visionary Art Museum, Baltimore 2001, [rzeźby Karola Wójciaka Heródka z kolekcji Leszka Macaka – zakwalifikowane przez organizatora do wystawy, ostatecznie nie włączone w ekspozycję].

3.  Pałac Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, “Nikifor i Inni. Polscy twórcy z kręgu Art Brut”, Kraków 2004

4. “Sztuka Inna”, Galeria STUDIO Centrum Sztuki STUDIO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Warszawa 2005

5. “Talent, pasja i intuicja II . Polska sztuka nieprofesjonalna 1945-2005”, Muzeum Okręgowe im. J. Malczewskiego w Radomiu, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Radom 2005

6. “Sztuka bez granic. Od sztuki ludowej do art brut”, Regionalny Ośrodek Kultury, Bielsko-Biała 2008

7.  “Niebiańscy posłańcy. Obraz anioła w sztuce ludowej i popularnej”, Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Ostrołęka 2009

8.  Galeria sztuki ludowej i naiwnej, wystawa stała w Państwowym Muzeum Etnograficznym, 1988-2010

9. “Przejścia i powroty. W stulecie Muzeum Etnograficznego w Krakowie”, Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli, Kraków 2012

10. “Passages et repassages” La Maison de l’Artisanat et des Metiers d’art, Marseille, 10.2.-2.4.2011

11.  “Alt vertrautes-neu entdecken”, Museum Europäischer Kulturen, Berlin, 9.3.-30.06.2013

12. “Światy równoległe”, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka, Kraków 2012

13. „Strażnicy nieba i ziemi. Anioły z kolekcji Leszka Macaka”, Galeria Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury, Bielsko-Biała 2013

14. „Art Brut z Polski”, Art & Marges, Galeria Tak, Belgia 2013 [weryfikacja]

15. “Paratiisin hedelmia – Puolalaista Nykykansantaidetta”, objazdowa wystawa polskiej sztuki naiwnej, Muzeum Śląskie w Katowicach, Galerie d’Art Naive Leszek Macak, Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli – Kerava- Saarijarven-Kajaani-Lappeenranta-Finlandia 2013-2014

16. “Owoce rajskiego drzewa, czyli co widzieli Finowie”, Muzeum Śląskie w Katowicach, Katowice 2015

17. “OD/KODOWANIE”, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016

18. “Nieobjęta Ziemia”, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Kraków 2015

19. “Szara strefa sztuki. Polscy twórcy art brut”, Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa 2016

20. “Sztuka emocji” – prace twórców art brut z kolekcji Leszka Macaka, Dom Rzemiosł, Festiwal Copernicus, Kraków 2017


NAGRODY

I nagroda, Konkurs zdobnictwa w drewnie, Muzeum Tatrzańskie, Zakopane 15.VI. 1967

Stypendium, Ministerstwo Kultury i Sztuki, 20.VI. 1967