Bibliografia

Bibliografia

Bibliografia

Tropiąc rozproszone rzeźby Heródka, zbieramy także informacje o publikacjach poświęconych Artyście. Zapraszamy do bazy bibliograficznej, gdzie wydzieliliśmy artykuły, filmy i wystawy. Baza jest w bieżącej rozbudowie. Uzupełniana o nowe pozycje pokazuje, jak liczny jest krąg autorów i osób, dla których spotkanie ze sztuką rzeźbiarza z Lipnicy Wielkiej stało się inspirujących doświadczeniem.

Benedyktowicz Danuta, Benedyktowicz Zbigniew, Dom w tradycji ludowej, Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1992, s. 166-171.

Biela Emil, Człowiecze ślady w drewnie, Tygodnik Kulturalny, 1969, nr 6, s. 12.

Bik Katarzyna, Figury krwią malowane, „Art&Business”, nr 10/2007(204), s. 40-42.

Bujak Jan, Herodek z Lipnicy Wielkiej, „Przekrój”, nr 1154, 1967 r., s. 5-6.

Bujak Jan, Film o góralskich artystach, Wierchy, R. XXXX, t. 78, Kraków 1972, s. 299-301.

Ceklarz Katarzyna Heródek, Monografia Muzeum im. Władysława Orkana, Oficyna Wydawnicza ‘Wierchy’, Rabka 2010 r., s. 211-215.

Ceklarz Katarzyna, Orawski odmieniec, „Tatry” Kwartalnik Tatrzańskiego Parku Narodowego, nr 3(45), 2013, s. 106-108.

Ceklarz Katarzyna, Transgeniczny trakt tradycji

Czubernatowa Wanda, Heródek, [w:] Wiersze wybrane, 1995, s.11

Darowski Jerzy, Dla ścisłości, „Tygodnik Powszechny”, 2 lipca 1967, s. 3.

Darowski Jerzy, Heródek, „Polska Sztuka Ludowa”, 1968, nr 1-2, s. 80-82.

Flach Jolanta, Orawski Nikifor, „Tygodnik Podhalański”, nr 14-15/2009, s. 55.

Flach Jolanta, Rajski świat, „Tygodnik Podhalański”, nr 44/2012, s (?).

Flach Jolanta (jof), Internetowy Heródek, „Tygodnik Podhalański”, nr 26/2016, s. 21.

Flach Jolanta, Heródkowe janioły, Tygodnik Podhalański, nr 50/2017, s.(?)

Fudala Jan, Heródkowe żywobycie, [w:] Orawiana, Kraków 1996, s. 40.

Grabowski Józef, Dawny artysta ludowy, Warszawa 1976, s. 145-151.

Graff Grzegorz, Heródek. Światy nieodległe, [w:] „Przejścia i powroty/Passage et repassage. Kolekcja Muzeum Etnograficznego w Krakowie”, katalog wystawy pod red. Małgorzaty Szczurek, Kraków 2010, s. 164-177.

Graff Grzegorz, Zmartwychwstały, herodek.pl , Kraków 2016.

Graff Grzegorz, Film krótkometrażowy Romana Reinfussa, herodek.pl, Kraków 2016.

Graff Grzegorz, Zdjęcia prof. Romana Reinfussa w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, herodek.pl, Kraków 2016.

Graff Grzegorz, Autograf Karola Wójciaka “Heródka, herodek.pl, Kraków 2016.

Graff Grzegorz, Jerzy Darowski – odkrywca Heródka, herodek.pl, Kraków 2017.

Graff Grzegorz, Gdzie można zobaczyć rzeźby Heródka, herodek.pl, Kraków 2017.

Groborz-Mazanek Żaneta, Pakt z aniołem. Tematyka anielska w tzw. sztuce masowej i naiwnej, “Topos”, dwumiesięcznik literacki, nr 1-2 (74-75), Rok XII 2004

Groborz-Mazanek Żaneta, Sztuka bez granic z kolekcji Leszka Macaka, Bielsko-Biała 2008, s. 9-10.

Groborz-Mazanek Żaneta, Od sztuki ludowej do art brut. Kolekcjonerskie pasje Leszka Macaka, “Gościniec sztuki”, nr 1/16 Rok XV, Płock 2011, s. 136-137.

Groborz-Mazanek Żaneta, Fenomen twórczości Karola Wójciaka “Heródka” (Herodka), Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowo-Naukowa z cyklu Psychiatria i Sztuka – “Światy równoległe”, Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka, Kraków 2012 [materiał nieopublikowany].

Groborz-Mazanek Żaneta, Drogi kształtowania się korpusu l’art brut w obrębie kolekcji sztuki naiwnej. Z doświadczeń kolekcjonera, Leszek Macak (Kraków), Międzynarodowa Konferencja Poświęcona nurtowi Art Brut “Art brut – między sztuką a terapią”, Poznań 15-16.04.2010r.

Groborz-Mazanek Żaneta, Interpretacja wybranych dzieł Adama Dembińskiego i Karola Wójciaka “Heródka” w świetle jungowskiej psychologii analitycznej i filozofii sztuki, Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowo-Naukowa z cyklu Psychiatria i Sztuka – “Kształty tajemnicy”, Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka, Kraków 2015 [materiał nieopublikowany].

Groborz-Mazanek Żaneta, Oko w oko z Heródkiem I. Fenomen twórczości Heródka – Karola Wójciaka, herodek.pl Kraków 2016.

Groborz-Mazanek Żaneta, Oko w oko z Heródkiem II. Perspektywa jungowska, herodek.pl, Kraków 2017.

Habina Andrzej, Pokaz unikatowego filmu “Dziwni artyści po obu stronach Babiej Góry”, GóralINFO.PL, Nr 114, 24.8. 2017, str.9.

Jackowski Aleksander, Pogranicze sztuki naiwnej i ludowej, “Polska Sztuka Ludowa” XXII, 1968, nr 1-2, s. 35-60 (s. 53-54), (s. 56).

Jackowski Aleksander, Film, czyli opowieść najprawdziwsza, „Polska Sztuka Ludowa”, 1972, nr 1,  s. 22, 25.

Jackowski Aleksander, Sztuka naiwnych,  Polska Sztuka Ludowa,  R. 36, 1982, nr 1-4, s. 13-22.

Jackowski Aleksander, Talent, pasja, intuicja, Okręgowe Muzeum w Radomiu, Radom 1985, biogram Karola Wójciaka Heródka jako “Wójcik”, s. bez pag.

Jackowski Aleksander, Być artystą, [w:] „Sztuka polska po 1945 roku”, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, PWN Warszawa 1987, s. 366-368.

Jackowski Aleksander, Pochwała intuicji, Polska Sztuka Ludowa, Rok XLIV, Nr 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990, s. 31-36.

Jackowski Aleksander, Sztuka zwana naiwną. Zarys encyklopedyczny twórczości w Polsce, Krupski i S-ka, 1995, s.68-69.

Jackowski Aleksander, Sztuka ludowa, relikt czy wartość żywa, „Polska Sztuka Ludowa”, R XXIX nr 3, 1975, s. 146 – 147.

Jackowski Aleksander, And The Meek Shall Inherit The Earth… Aleksander Jackowski tells The Moving Stories About Poland’s Leading Folk Carves, Raw Vision Magazine #20 Fall 1997, s. 26-29.

Jackowski Aleksander, O sztuce różnie nazywanej, „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty”, 1997, nr 1-2, s. 195.

Jackowski Aleksander, Polska sztuka ludowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 56, 70.

Jackowski Aleksander,  Poza modami, poza czasem, publikacja towarzysząca wystawie z kolekcji Leszka Macaka “SZTUKA BEZ GRANIC Od sztuki ludowej do art brut”, Wyd. Regionalny Ośrodek Kultury Bielsko-Biała 2008, s.6

Janas Tomasz, O biesiadach i szaleńcach (Folk a sprawa polska), “Pismo Folkowe”.

Janicka-Krzywda Urszula, praca zbiorowa Kultura ludowa górali orawskich, Grzegorz Graff  ‘Rzemiosło i sztuka ludowa’, Biblioteka Górska Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, Tom 15, Kraków 2011, s. 198-199

Jończyk Leon, Herodek w szpitalu, „Dziennik Polski”, Rok XXV, Nr 206 (7942) Kraków, sobota 30. VIII. 1969 r., (L.J.)

Jończyk Leon , Heródek, „Żivot” 11, 1969.

Kachel Katarzyna, Oto opowieść o Heródku z Lipnicy. Człowieku, którego wybrały anioły, „Dziennik Polski”, 24 grudnia 2015, C 08.

Kantor Ryszard, Karol Wójciak-Herodek. Kilka uwag o recepcji jego twórczości w rodzinnej wsi, ZNUJ Prace Etnograficzne, z. 11, red. J. Klimaszewska, Warszawa-Kraków 1978, s. 63-75.

Karkoszka Janina, Jako Heródek poseł do nieba, Lipnica Wielka 2016 [ tekst nieopublikowany].

Klamerus Julian, Heródkowa pastorałka, Tatry TPN, zima 2007, s. 102-103.

Kłobuszowska Bożena, Karol Wójciak-Heródek. Portret ludowego artysty, „Polska Sztuka Ludowa”, 1972, nr 4, s. 207-214.

Kokot Krzysztof, Heródek, I nagroda w XXIX edycji konkursu literackiego im. P. Borowego, Jabłonka 2008, [w:] Piyknoś Orawo Antologia poezji o Orawie 2013, s. 88.

Kostrzewa-Smreczak Magdalena, Heródkowi święci, II nagroda w XXXIV edycji  konkursu literackiego im. P. Borowego, Jabłonka 2013, [utwór niepublikowany drukiem], wiersz udostępniony za zgodą autorki (1.12.2013)  na https://www.facebook.com/NieudanyKrewniak/?fref=ts

Kowalczyk Emil, Heródek, [w:]  Napij się orawskiego ciepła, s.83.

Kowalczyk Karolina, Spektakl “Nieudany krewniak” o życiu “Heródka”, Podhalański Serwis Informacyjny WATRA, 1 listopada 2012

Kowalczyk Marcin , Karol Wójciak Heródek-Orawski Nikifor, „Orawa” TPO, Wyd. Księgarnia Akademicka Kraków, Rok XI, 1999, Nr 37, s. 231-234.

Kowalczyk Marcin, Współczesna twórczość ludowa na polskiej Orawie, red. J. M. Roszkowski, Rocznik Orawski t. 5, Muzeum-Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, 2004, s.73.

Kozioł Andrzej, “Wieści”, 1968, nr 48, s.6.

Kroh Antoni, Współczesna rzeźba ludowa Karpat Polskich, Wrocław [i in.] 1979, s. 43.

Kroh Antoni, Wesołego Alleluja Polsko Ludowa, Warszawa 2014, s. 107-112.

Kubacka Maja, Heródek pod Baranami i inne krakowskie tropy Karola Wójciaka z Lipnicy Wielkiej na Orawie, Miesięcznik Kraków, Nr 10 (156), Październik 2017, s. 72-76.

Kubacka Maja, Nasz Heródek lipnicki – posiad teatralny, dramat, Kraków/Lipnica Wielka na Orawie 2017 [utwór niepublikowany drukiem].

Kulikowska Katarzyna, Twórcy ludowi w fotografii, materiały konferencyjne, Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku, 2005, brak numeracji stron.

Kunczyńska-Iracka, Sztuka ludowa w XXX-leciu PRL, Polska Sztuka Ludowa, 1975, nr 3, s.18

Malatyńska-Stankiewicz Agnieszka , Prymitywna, czyli prosta, robiona z serca, Dziennik Polski, Kraków Małopolska, Nr 153 (20 685), ROK LXVIII, 03-07-12, s. 10A.

Malatyńska-Stankiewicz Agnieszka, Heródek i jego ożywione rzeźby, Dziennik Polski, Kraków Małopolska, NR 244 (20 776), ROK LXVIII, 18-10-12,  s. 03C.

Mazur Renata, Wojciecha Siemiona zbiory sztuki ludowej, “Rocznik mazowiecki 22”, 2010, s. , 159, 161.

Migdał Jadwiga, Noty o artystach, [w:] publikacja towarzysząca wystawie z kolekcji Leszka Macaka SZTUKA BEZ GRANIC Od sztuki ludowej do art brut, Wyd. Regionalny Ośrodek Kultury Bielsko-Biała 2008, s. 83

Mosur Przemysław, Historia orawskiego Nikifora, “Niedziela” dodatek Małopolska, rr 40, 5.10.2014, s. VI.

Mroczek Janusz, Heródkowe muzykowanie, „Polska Sztuka Ludowa”, 1972 nr 4, s. 215-222.

Nurek Grzegorz, Heródek, zapomniany orawski Nikifor. Chcą go przypomnieć, „Gazeta Wyborcza”, 11.06.2016

Pilchowa Jadwiga, Rzeźbiarz Heródek w oczach odkrywców i znawców oraz przyjaciół, „Rocznik Babiogórski”, 2000, t. 2, s. 177-184.

Pokropek Marian, Męka i Zmartwychwstanie Pańskie, [w:] informator wystawy, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Płock 2000, okładka Chrystus Zmartwychwstały, Karol Wójciak “Heródek” z kolekcji Leszka Macaka,  s. 4.

Pokropek Marian, Zespół “Heródki” z Lipnicy Wielkiej, baza danych o laureatach Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” z lat 1974-2014,

Remiszewski Ryszard M., Orawa w brązie zastygła, nakładem własnym ks. Władysława Pilarczyka, Księgarnia Akademicka Kraków 2006, s. 40

Romanow-Kujawa Marta, Kolekcja współczesnej plastyki nieprofesjonalnej w zbiorach Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, Studia Lednickie IX, Lednica 2008, s. 280.

Rożnowska Krystyna, Można oszaleć. Osobliwy świat szpitala psychiatrycznego, WAM 2017, s. 218, ilustracja czarno-biała obrazu Władysława Wałęgi: Portret dr Andrzeja Kowala, z motywem rzeźby Karola Wójciaka Heródka “Chrystus Zmartwychwstały”.

Rudziński Łukasz, “Nieudany krewniak”, Trójmiasto.pl [w:] program festiwalu X Jubileuszowe Wałbrzyskie Fanaberie Teatralne, program festiwalu, Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, Wałbrzych 2012, jako pozycja “20”, “Nieudany krewniak”.

Rutkowski Maciej, oprac. Wójciak “Heródek” Karol (1892-1971) rzeźba, fot. Łukasz Sowiński, Orawscy twórcy, strona poświęcona orawskim twórcom.

Siwiec-Kaczmarczyk Anna, Dziwni artyści po obu stronach Babiej Góry, praca magisterska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Artystyczny w Cieszynie, Wydział Malarstwo, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,  Cieszyn 2006.

Spychaj-Kubacka Maja, Nieudany krewniak- na podstawie życia i twórczości Karola Wójciaka “Heródka” z Lipnicy Wielkiej na Orawie, dramat, Kraków/Lipnica Wielka na Orawie 2012 [utwór niepublikowany drukiem].

Spychaj-Kubacka Maja, tekst katalogu wystawy [w:] Marzenie orawskiego Nikifora, Gmina Lipnica Wielka, Lipnica Wielka na Orawie 2014.

Spychaj-Kubacka Maja, Marzenie orawskiego Nikifora,” Podhale24pl” (dostęp 04.09.2014).

Spychaj-Kubacka Maja, Stworzyciel z Orawy, wiersz – laureat III miejsca w XXXVII Konkursie Literackim im. Piotra Borowego 2016, w kategorii poezja w języku literackim, [utwór nie publikowany].

Spychaj-Kubacka Maja, Novy mit. Heródek, herodek.pl, Kraków 2016.

Spychaj-Kubacka Maja, Konkurent Nikifora, herodek.pl, Kraków 2016.

Spychaj-Kubacka Maja, Heródek wraca, herodek.pl, Kraków 2016.

Spychaj-Kubacka Maja, Wycieczka do Heródka, herodek.pl, Kraków 2017.

STOG Stowarzyszenie, Heródek w Krakowie, herodek.pl, Kraków 2017.

Szkaradzińska Beata, Prymitywista Heródek, Kultura i folklor, Podhale Region, 3 października 2012, 

Szkaradzińska Beata, “Heródek” wielkolipnicki “Nikifor”, Podhale Region, 5 września 2014.

Top, Karol Wójciak i Muzeum w Rabce, Przekrój, Nr 1165, 4.VI. 1967, s. 7.

Tygodnik Tempo, Konkurent Nikifora, nr 26/992, 27.06.1966, (autor nieznany), Kraków, s. 3.

Urbańska Magdalena, Ja nie chcę do mauzoleum, „Spectrum”, nr 04/2012, s. 40-42.

Urbańska Magdalena, Nie jestem słitaśna, „FUSS”, nr 7/2014, s. 50-59.

Węgrzyn Elżbieta, Wielkie święto teatru w Wałbrzychu, “Panorama Wałbrzyska”, Nr wyd. 46, 13 listopada 2012, s. 15.

Wójtowicz Małgorzata, Stereotyp “szaleńca” w polskiej kulturze typu ludowego, promotor prof. dr hab. Swietłana Czerwonnaja Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych, Katedra Etnologii, Toruń 2006, s. 76.

Wójtowicz Małgorzata , Miejsce szaleńca w rzeczywistości wsi polskiej XIX i XX wieku, [w:] Do Torunia kupić kunia, w 60 rocznicę założenia Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, red. Hubert Czachowski i Adrian Mianecki, PTL/o.Toruń, Toruń 2008, s. 225

Wójtowicz – Wierzbicka Małgorzata, Heródek-orawski Nikifor, katalog wystawy, oprac. graf. Natalia Klęsk, Muzeum im. W. Orkana, Rabka Zdrój 26-06-2014

Wróblewska Danuta, Sztuka inna, katalog wystawy Galeria STUDIO Centrum Sztuki STUDIO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza Warszawa PKiN, 31-01-2005, katalog bez stronicowy w formie rozkładówki.

Zięba Zbigniew, To co, może wybierzemy się do teatru?, oficjalna strona Parafii pw. św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej, Lipnica Wielka na Orawie, 28-10-2012

Zięba Zbigniew, Halo! Studenci lipniccy!, http://www.parafia-lipnicawielka.pl/index.php?q=55&id_akt=203&page=2&id_kategoria=4

Zięba Zbigniew, Po uczczeniu rocznicy śmierci Heródka, oficjalna strona Parafii pw. św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej, Lipnica Wielka na Orawie, 27-08-2013

Zięba Zbigniew, Karol Wójciak Heródek zmarł blisko 45 lat temu, oficjalna strona Parafii pw. św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej, Lipnica Wielka na Orawie, 19-08-2014.

Zięba Zbigniew, Spełnione marzenia Heródka-orawskiego Nikifora, oficjalna strona Parafii pw. św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej, Lipnica Wielka na Orawie, 2014

Żądło Paulina, Kolekcjonerstwo art brut i sztuki ludowej na przykładzie działalności Leszka Macaka, praca magisterska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Sztuki UP, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Kraków 2016, s. 36-37, 68, 76, 92, 98, 100.

———————————————————————————————————————

PRACE ZBIOROWE

[Dziesiąte] X Jubileuszowe Wałbrzyskie Fanaberie Teatralne, program festiwalu, Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, Wałbrzych 2012, jako pozycja “20”, “Nieudany krewniak”.

Gorzki smak (The Bitter Taste) Art Brut – Badania – kolekcje – wystawy w Polsce na przełomie XX/XXI wieku, autorzy tekstów: Grażyna Borowik, Joanna Kalinowska, Andrzej Kwasiborski, Anna Mazur, Alicja Mironiuk-Nikolska, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, publikacja towarzysząca wystawie  “Szara strefa sztuki. Polscy twórcy art brut”, Warszawa 2016, s. 106-107.

Lipnica Wielka na Orawie na przestrzeni dziejów, teksty: Krzysztof Wziątek, Łukasz Klozyk, Zbigniew Zięba, Wyd. Grafikon&Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej, Lipnica Wielka 2012, s. 119.

Nieobjęta ziemia, katalog wystawy, praca zbiorowa pod redakcją Doroty Majkowskiej-Szajer, Teksty: Grzegorz Graff, Dorota Majkowska-Szajer, Grażyna Mosio, Beata Skoczeń-Marchewka, Wyd. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Kraków 2015, s. 50-51.

Polska Sztuka Ludowa, 1968, nr 1/2, s. 80-82

Polska sztuka ludowa, Zawistowicz Kazimiera-Adamska, Łódzkie Zeszyty Etnograficzne XVIII 1976, [zob. obwoluta papierowa, proj. Jadwiga Jarnuszkiewicz, Janiołek, Karol Wójciak, “Heródek”, prawdop. z kolekcji PME Warszawa].

Przejścia i powroty. W stulecie Muzeum Etnograficznego w Krakowie, przewodnik po  wystawie, teksty: Grzegorz Graff, Barbara Kożuch, Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli w Krakowie 2011, s. 13-14.

Strażnicy nieba i ziemi, katalog wystawy Anioły z kolekcji Leszka Macaka, teksty katalogu: Barbara Golden-Golda, Małgorzata Słonka, Wyd. Regionalny Ośrodek Kultury Bielsko-Biała 2013, okładka anioły Stanisława Miki i Heródka, s. 9.

Sztuka bez granic. Od sztuki ludowej do art brut, publikacja towarzysząca wystawie z kolekcji Leszka Macaka, teksty: Aleksander Jackowski, Żaneta Groborz-Mazanek, Jadwiga Migdał, Wyd. Regionalny Ośrodek Kultury Bielsko-Biała 2008, Chrystus Zmartwychwstały Karol Wójciak “Heródek”,  s. 49.

Sztuka ludowa w 30-leciu PRL, katalog wystawy, tekst katalogu Jackowski Aleksander, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Warszawa 1975.

Talent, pasja i intuicja. Polska sztuka nieprofesjonalna 1945-2005, publikacja towarzysząca wystawie “Talent, pasja i intuicja II”, Muzeum Okręgowe im. J. Malczewskiego w Radomiu, teksty: Jadwiga Migdał, Zbigniew Wolanin, Adam Zieleziński, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Radom 2005, s. 7, 58 [ilustracja Wójciak Karol “Heródek”, Chrystus Zmartwychwstały], 91 [nota].

Triumf Maryi, katalog wystawy z kolekcji Leszka Macaka, teksty katalogu: Tadeusz Rakoczy, Barbara Golda-Golden, Wyd. Regionalny Ośrodek Kultury Bielsko-Biała 2012, s. 15 [ilustracja Karol Wójciak “Heródek”, Matka Boska z Dzieciątkiem], s. 17 [wykaz eksponatów].

Wystawa sztuki ludowej Podhala w okresie 25-lecia PRL, katalog wystawy wg scenariusza Heleny Średniawy i Eugeniusza Rodzika, Zakopane 1969, s. 72.

———————————————————————————————————————

INNE ŹRÓDŁA INTERNET:

http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,1222104.html

Dziennik Teatralny, Od brzydoty do fascynacji, 21 maja 2012.

Etnosystem, Artysta- Prymitywista, czy pastuch-rzeźbiarz?, 19 marca 2012.

http://krakowskawitrynafotograficzna.blogspot.com/2012_07_01_archive.html

Gmina Lipnica Wielka “Podtrzymać pamięć o Heródku”

Kurier Orawski, Spełnione marzenie Heródka, 5 września 2015.

Kurier Orawski, Orawski Nikifor w Rabce Zdroju, 11 lipca 2014.

Kurier Orawski Startuje licznik gnotków orawskiego Nikifora

Kurier Orawski Lipnicki artysta z lat 60 w filmowym dokumencie

Kurier Orawski Podtrzymana pamięć o Heródku

Kurier Orawski Nasz Heródek lipnicki

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Marzenie Karola Wójciaka Heródka.

Orawskie Centrum Kultury, Muzyka, Instrumenty

Podhale24, Rajski świat Heródka

Poezja Polska, serwis internetowy, Heródek

Psychiatria i Sztuka, Nieudany krewniak, oficjalna strona stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka.

Rabka-Zdrój Oficjalna Strona Internetowa Miasta, Heródek – orawski Nikifor, 28-06-2014.

 Stowarzyszenie Rozwoju Orawy  Nasz Heródek lipnicki – od projektu do spektaklu.

———————————————————————————————————————

REPORTAŻ

Mazurkiewicz Konrad, Karol Wójciak zwany Heródkiem,  Radio PRYZMAT – Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży Kraków 2015, nagroda Jury XXXV MAŁOPOLSKIEGO FESTIWALU ARTYSTYCZNEGO MŁODZIEŻY w kategorii ‘dziennikarstwo radiowe’, Kraków 2015, obecnie w Archiwach Muzeum Etnograficznego, Kraków [materiał został zrealizowany w Krakowie i Lipnicy Wielkiej na Orawie. Udział wzięli: Maja Spychaj-Kubacka, Jan Smreczak, Zespół “Orawianie” im. Heródka w Lipnicy Wielkiej na Orawie].

 

——————————————————————————————————————–

Film dokumentalny: Dziwni artyści po obu stronach Babiej Góry, scen. i reż. Mirosława Marcinkiewicz, Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi, 1970 r., film ukazujący Karola Wójciaka „Heródka” oraz Dorotę Lampart “malarkę snów”  z Zawoi. Konsultacja i komentarz J. Bujak, współpraca B. Kłobuszowska, A. Nawrocki.

Film krótkometrażowy Romana Reinfussa, Heródek (1892-1969), Lipnica Wielka, 1969 r. Archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie (digitalizacja M.Długosz i A. Kazanecki, 2009 r.).

Film fabularny – telewizyjny, Fernando i humaniści,  scen. i reż. Stanisław Kokesz, Studio Małych Form Filmowych SE-MA-FOR, rok prod. 1973,  na podst. pomysłu Antoniego Kroha, film czarno-biały, akcja została umiejscowiona w plenerach górskich (okolice: Stary Sącz, Moszczenica, Rytro). Tematem filmu jest odkrycie biednego ludowego rzeźbiarza – Ferdynanda i toczący się wokół jego odkrycia spór.

Film publicystyczny – telewizyjny, Folklor żywy, scen. Antoni Kroh, Grzegorz Dubowski, reż. Grzegorz Dubowski, TVP PR I, rok prod. 1968, udział wzięli Anna Miciańska i Antoni Kroh, film ukazujący wybranych twórców regionu Podhala, m.in. Andrzeja Gombosa z Jurgowa, Bronisława Marculka z Zęba, Jędrzeja Opacian Kubina z Ratułowa, Karola Wójciaka z Lipnicy Wielkiej na Orawie, Wojciecha Blaszaka z Chochołowa.

Film Heródek – Orawski Nikifor, Katarzyna Szczęśniak, Aleksander Hordziej, Małgorzata, Wójtowicz- Wierzbicka dla Muzeum im. W. Orkana w Rabce- Zdrój, Rabka-Zdrój 2014,  film towarzyszący wystawie o tym samym tytule, prezentowanej w Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju od 26 czerwca do 30 sierpnia 2014. Film wyróżniony włączeniem do pokazu festiwalowego 9 edycji Festiwalu Filmów i Form The One Minutes”, Gdańsk 2014 Heródek – Orawski Nikifor, Youtube, 6.08.2014;

———————————————————————————————————————

WYSTAWY [lista w edycji]

XX wiek

WYSTAWY INDYWIDUALNE

1.  Wystawa [brak tytułu], Krakowski Dom Kultury „Pod Baranami”[?] , rok ? – [brak danych]

2. “Heródek”, Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce Zdrój, Rabka-Zdrój 1991

3. “Heródek wśród nas” – zbiory własne i kolekcje prywatne, Orawski Park Etnograficzny, Chata Dziurczaka, ekspozycja okolicznościowa w ramach Święta Pasterskiego, Zubrzyca Górna 1994

WYSTAWY ZBIOROWE

1. Wystawa sztuki ludowej [brak tytułu], Dom Kultury ?, Nowy Targ 1966 ? [brak danych]

2. “Wystawa sztuki ludowej Podhala w okresie 25-lecia PRL”, Muzeum Tatrzańskie im. Dra. Tytusa Chałubińskiego, Ministerstwo Kultury i Sztuki,
Zakopane 1969 r.

3. “Sztuka Ludowa w XXX-leciu PRL”, Państwowe Muzeum Etnograficzne,  Warszawa 1975

4. “Polska sztuka nieprofesjonalna ze zbiorów Ludwiga Zimmerera”, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, 1977; RFN, 1979-1981 : Kilonia, Hamburg, Brema, Hanower, Cloppenburg, Essen, Getynga.

5. “Talent, pasja, intuicja”, Muzeum Okręgowe  im. J. Malczewskiego w Radomiu, Radom 1985

6. “Twórczość naiwna? Prymitywna? Inna”, Miejski Ośrodek Kultury, Nowy Targ 1981

7. “L ‘art et dechirure – Rouen. Tydzień polski w Rouen, Rouen 1992

8. „Sztuka „naiwna i art brut. Heródek, Kostur, Krzystyniak, Nikifor, Sutor, Wnękowa”, Ratusz, Nowy Targ 5.02. -5.03. 1993

9. “Męczeństwo, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa w sztuce ludowej”, Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdrój Rabka -Zdrój 1993(4)?

10. “Samotne wyspy wyobraźni”, Szpital Specjalistyczny im. dra J. Babińskiego, Ministerstwo Kultury, Kraków-Kobierzyn 1994

11. “Krocząc drogami aniołów. Anioły w sztuce i tradycji judeochrześcijańskiej”, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, 1998 r.

12. “Grób Pana Jezusa”, Galeria “Krypta u Pijarów”, Kraków 2000 [?]

13. ” Męka i zmartwychwstanie Pańskie”, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Płock 2000

XXI wiek

WYSTAWY INDYWIDUALNE

 1. “Rajski świat Heródka- w 120 rocznicę urodzin artysty”, Muzeum Orawski Park Etnograficzny, Zubrzyca Górna 2012

2. “Heródek- orawski Nikifor”, Muzeum im. W Orkana w Rabce-Zdrój, Rabka-Zdrój 2014

3. „Marzenie orawskiego Nikifora” – w 45 rocznicę śmierci artysty, Muzeum im. W Orkana w Rabce-Zdrój, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli Kraków, Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej na Orawie. Parafia pw. św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej, OSP w Lipnicy Wielkiej, Maja Kubacka Kraków, †Krystyna Osika Lipnica Wielka na Orawie, Albin Stechura Kiczory, Lipnica Wielka na Orawie 2014

WYSTAWY ZBIOROWE

1.  Pałac Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, “Nikifor i Inni. Polscy twórcy z kręgu Art Brut”, Kraków 2004

2. “Sztuka Inna”, Galeria STUDIO Centrum Sztuki STUDIO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Warszawa 2005

3. “Talent, pasja i intuicja II . Polska sztuka nieprofesjonalna 1945-2005”, Muzeum Okręgowe im. J. Malczewskiego w Radomiu, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Radom 2005

4. “Sztuka bez granic. Od sztuki ludowej do art brut”, Regionalny Ośrodek Kultury, Bielsko-Biała 2008

5.  “Niebiańscy posłańcy. Obraz anioła w sztuce ludowej i popularnej”, Muzeum Kultury Kurpiowskiej Ostrołęka 2009

6.  Galeria sztuki ludowej i naiwnej, wystawa stała w Państwowym Muzeum Etnograficznym, 1988-2010

7. “Przejścia i powroty. W stulecie Muzeum Etnograficznego w Krakowie”, Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli, Kraków 2012

8. “Passages et repassages” La Maison de l’Artisanat et des Metiers d’art, Marseille, 10.2.-2.4.2011

9.  “Alt vertrautes-neu entdecken”, Museum Europäischer Kulturen, Berlin, 9.3.-30.06.2013

10. “Światy równoległe”, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka, Kraków 2012

11. „Strażnicy nieba i ziemi. Anioły z kolekcji Leszka Macaka”, Galeria Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury, Bielsko-Biała 2013

12. „Art Brut z Polski”, Art & Marges, Galeria Tak, Belgia 2013 [weryfikacja]

13. “Paratiisin hedelmia – Puolalaista Nykykansantaidetta”, objazdowa wystawa polskiej sztuki naiwnej, Muzeum Śląskie w Katowicach, Galerie d’Art Naive Leszek Macak, Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli – Kerava- Saarijarven-Kajaani-Lappeenranta-Finlandia 2013-2014

14. “Owoce rajskiego drzewa, czyli co widzieli Finowie”, Muzeum Śląskie w Katowicach, Katowice 2015

15. “OD/KODOWANIE”, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016

16. “Nieobjęta Ziemia”, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Kraków 2015

17. “Szara strefa sztuki. Polscy twórcy art brut”, Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa 2016

18. “Sztuka emocji” – prace twórców art brut z kolekcji Leszka Macaka, Dom Rzemiosł, Festiwal Copernicus, Kraków 2017


NAGRODY

I nagroda, Konkurs zdobnictwa w drewnie, Muzeum Tatrzańskie, Zakopane 15.VI. 1967

Stypendium, Ministerstwo Kultury i Sztuki, 20.VI. 1967